Privacybeleid

VZW Run4You hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van contactopname op initiatief van de gebruiker. Persoonsgegevens zijn enkel voor het organisatiecomité van de vzw Run4You & StarTracking toegankelijk en bewerkbaar.

De vzw Run4You & StarTracking

  • gebruiken de persoonsgegevens niet voor marketing-doeleinden;
  • verkopen de persoonsgegevens niet;
  • stellen de persoonsgegevens ook niet ter beschikking van bedrijven of andere organisaties.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@run4you.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

VZW Run4You kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat (met behulp van Google Analytics). Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies