Praktische informatie

Programma

(de wedstrijden maken deel uit van het VAART-loopcriterium)

13.00 uur - Kind-(groot)ouderloop 500 m (t.e.m. 6 jaar) (zonder uitslag)
13.10 uur - Jeugdloop 1 km (7 t.e.m. 12 jaar)
13.30 uur - Gebr. Mestdagh jogging 4 km (richtleeftijd vanaf 12 jaar)
14.00 uur - Decathlon run 10 km (richtleeftijd vanaf 15 jaar)
14.00 uur - Drukkerij Jacobs halve marathon (richtleeftijd vanaf 18 jaar)

Inschrijvingen 

Kind-(groot)ouderloop 500 m
(inschrijvingsprijs per kind / (groot)ouder loopt gratis mee)

 • prijs voorinschrijving - 5 euro
 • prijs daginschrijving - 6 euro

Jeugdloop 1 km

 • prijs voorinschrijving - 5 euro
 • prijs daginschrijving - 6 euro

Jogging 4 km

 • prijs voorinschrijving - 7 euro
 • prijs daginschrijving - 10 euro

Decathlon run 10 km

 • prijs voorinschrijving - 9 euro
 • prijs daginschrijving - 12 euro

Drukkerij Jacobs halve marathon

 • prijs voorinschrijving - 11 euro
 • prijs daginschrijving - 15 euro

Voorinschrijvingen

tot 7 april 2017

 • online via www.run4you.be 
 • opsturen inschrijvingsformulier (achterflap folder) en betaling op rekeningnummer:
  BE73 7370 4244 8960

tot 13 april 2017

 • in de loopafdeling Decathlon Brugge (400 extra punten op klantenkaart) en contante betaling 

Afhalen startnummer bij voorinschrijving

 • op 22 april 2017 in de loopafdeling van Decathlon Brugge tussen 10.00 en 18.00 uur
 • op 23 april 2017 in het Stadhuis van Damme vanaf 10.30 uur

Daginschrijving

In het Stadhuis van Damme tot 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

Parcours

Langs de Damse Vaart en de polders. Bevoorrading tijdens de wedstrijd (10 km en halve marathon) en aan de aankomst (lopersdorp met versnaperingen).
Klik hier voor het parcours met de diverse afstanden.

Tijdsregistratie

De tijdsregistratie gebeurt aan de hand van een chip op het borstnummer. Iedere loper zal dus zijn exact gelopen tijd kennen. De streeftijd die gevraagd wordt in het inschrijvingsformulier biedt de mogelijkheid voor de lopers die meestrijden voor een podiumplaats om vooraan in een startbox plaats te nemen. Iedere loper zal dus zijn exact gelopen tijd kennen. De streeftijd die gevraagd wordt in het inschrijvingsformulier biedt de mogelijkheid voor de lopers die meestrijden voor een podiumplaats om vooraan in een startbox plaats te nemen. Borstnummer opspelden vooraan zonder borstnummer te verkleinen.

Podiumhulde op basis van brutotijd of volgorde aankomst

De deelnemer die als eerste de finish passeert is de winnaar van de wedstrijd. Om die reden krijgen de wedstrijdlopers de gelegenheid om in de voorste startvakken te starten. In een wedstrijd van individuele lopers is de onderlinge competitie tussen de koplopers erg van belang voor de uiteindelijke uitslag. Naast de individuele loopkwaliteiten zijn loopstrategie en de uitkomst van de eindsprint vaak doorslaggevend. Als de nettotijd (tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de lo(o)p(st)er onder de startboog doorloopt en het moment waarop hij/zij de finish bereikt) de basis zou zijn voor de officiële uitslag dan zou een deelnemer die enkele seconden of minuten later start dan zijn directe concurrenten sterk in het voordeel zijn. De wedstrijd zou dan een vreemd kat en muis spel tussen de toplopers worden. Bovendien zou het voor het publiek dan volstrekt onduidelijk zijn wie op kop loopt en uiteindelijk de wedstrijd wint. Vandaar dus dat de officiële uitslag van de individuele wedstrijd wordt bepaald op basis van brutotijden.

Uitslagen

Uitslagen, op basis van de nettotijd, zullen de dag zelf niet verkrijgbaar zijn. U zal ze kunnen raadplegen op www.run4you.be vanaf maandag 24 april 2017.

Wedstrijdreglementen

Klik hier voor de wedstrijdreglementen jeugdlopen, 4km, 10km, halve marathon

Bevoorrading

4km: geen bevoorrading tijdens de wedstrijd. Wel bevoorrading (water, sportdrank en versnaperingen) aan de aankomst.

10km: bevoorrading (water en sportdrank Aptonia [Decathlon]) na 4km en 7km tijdens de wedstrijd. Ook bevoorrading (water, sportdrank en versnaperingen) aan de aankomst.

21km: bevoorrading (water en sportdrank Aptonia [Decathlon]) na 4km, 7km, 10km, 15km, 18km. Ook bevoorrading (water, sportdrank en versnaperingen) aan de aankomst.

Voor alle wedstrijden aan de aankomst (drank en versnaperingen in lopersdorp).

Toiletten

 • In de hallen van het stadhuis
 • In de dienst voor Toerisme (op 50 m van de stadshallen / volg de signalisatie): open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
 • Aan de start: mobiele toiletten

Kleedruimtes & douches

Kleedruimtes en douches (in tent) in de school ‘t Dambord in de Speystraat (volg bewegwijzering).

Sporttassen

Bewaakte zone voor sporttassen in de school ’t Dambord. Terug af te halen tot 16.50 uur.

Prijzen

Kind(groot)ouderloop (500 m)
Geen klassement.
Naturaprijs voor zowel kind als (groot)ouder

Jeugdloop (1 km)
Afzonderlijk klassement per reeks voor meisjes en jongens.
Naturaprijs voor iedere deelnemer / extra prijs voor eerste 3 meisjes en jongens (onmiddellijk na aankomst)

Gebr. Mestdagh jogging 4 km
Waardevol prijzenpakket voor iedere deelnemer.
Podiumhulde (op basis van bruto-wedstrijdtijd of volgorde van aankomst) + waardebon voor de eerste drie dames en heren (podiumhulde om 17.00 uur in het Stadhuis).

Decathlon run 10 km & Drukkerij Jacobs halve marathon
Waardevol prijzenpakket voor iedere deelnemer.
Podiumhulde ([op basis van bruto-wedstrijdtijd of volgorde van aankomst] + geldprijs voor de eerste 3 dames en heren per reeks (dames 2 reeksen nl. -35 jaar en 35 jaar en meer / heren 2 reeksen nl. -40 jaar en 40 jaar en meer)
- extra prijs voor eerste dame 50+ en heer 55+  
- extra prijs voor tweede dame 50+ en heer 55+ (waardebon Decathlon) en derde dame 50+ en heer 55+ (waardebon Decathlon)

Podiumhulde start om 17.00 uur in het Stadhuis

Extra prijs voor

 • de club met het hoogst aantal inschrijvingen
 • het bedrijf met het hoogst aantal inschrijvingen

Tombola

Om de tombola vlotter te laten verlopen krijgt iedere deelnemer bij inschrijving een tombolanummer in tweevoud. Net voor de podiumhulde van de laureaten krijgt iedere AANWEZIGE deelnemer de mogelijkheid om één tombolanummer in een urne te deponeren. Hierdoor zullen enkel nog tombolanummers van aanwezigen getrokken worden.

Parkeren

Gratis parkeren op 2 openbare parkeerplaatsen.

 • Als je uit de richting Brugge komt: parking Damme Zuid, langs de Damse Vaart Zuid
 • Als je uit de richting Sijsele komt: parking Damme Oost, langs de Oude Sluissedijk

Goed doel

De vzw Run4you wil naast het organiseren van de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme nog een tweede doel nastreven, namelijk het ondersteunen van maatschappelijke projecten. Dit jaar hebben wij gekozen voor het project Samugam. Het project zet zich in voor verschillende kwetsbare groepen in Zuid-India, door onder meer kansarme kinderen een kans op onderwijs te bieden, de zigeunergemeenschap te ondersteunen en lepra-patiënten te verzorgen. In het tehuis in Pullambadi moeten 100 jongens tot op vandaag op de grond slapen. Voor hen werd recentelijk geld ingezameld voor de aankoop van bedden. Dankzij de sponsoring dragen wij ons steentje bij in de aankoop van matrassen voor de bedden. We geloven met deze steun bij te dragen in het algemeen welzijn van deze kinderen. Meer informatie over het project: Samugam Trust India.

Meer informatie over ons goed doel kan je hier lezen.