Praktische informatie

Programma

12.45 uur - Kind-(groot)ouderloop 600 m (t.e.m. 6 jaar) (zonder uitslag)
13.10 uur - Jeugdloop 1200 m (7 t.e.m. 12 jaar)
13.30 uur - Gebr. Mestdagh jogging 5 km (richtleeftijd vanaf 12 jaar)
14.00 uur - Decathlon run 10 km (richtleeftijd vanaf 15 jaar)
14.00 uur - Drukkerij Jacobs halve marathon (richtleeftijd vanaf 18 jaar)

Deze wedstrijden maken deel uit van het VAART-loopcriterium en zijn toegankelijk voor rolstoelatleten.

Inschrijvingen 

Kind-(groot)ouderloop 610 m
(inschrijvingsprijs per kind / (groot)ouder loopt gratis mee)

 • prijs voorinschrijving - 5 euro
 • prijs daginschrijving - 6 euro

Jeugdloop 1220 m

 • prijs voorinschrijving - 5 euro
 • prijs daginschrijving - 6 euro

Jogging 5 km

 • prijs voorinschrijving - 7 euro
 • prijs daginschrijving - 10 euro

Decathlon run 10 km

 • prijs voorinschrijving - 9 euro
 • prijs daginschrijving - 12 euro

Drukkerij Jacobs halve marathon

 • prijs voorinschrijving - 11 euro
 • prijs daginschrijving - 15 euro

Voorinschrijvingen

tot 6 april 2018

 • online via www.run4you.be 
 • opsturen inschrijvingsformulier (achterflap folder) en betaling op rekeningnummer:
  BE73 7370 4244 8960

tot 11 april 2018

 • in de loopafdeling Decathlon Brugge (400 extra punten op klantenkaart) en contante betaling 

Afhalen startnummer bij voorinschrijving

 • op 21 april 2018 in de loopafdeling van Decathlon Brugge tussen 10.00 en 18.00 uur
 • op 22 april 2018 in het Stadhuis van Damme vanaf 10.30 uur

Daginschrijving

In het Stadhuis van Damme tot 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

Parcours

Langs de Damse Vaart en de polders. Bevoorrading tijdens de wedstrijd (10 km en halve marathon) en aan de aankomst (lopersdorp met versnaperingen).
Klik hier voor het parcours met de diverse afstanden. 

Start en aankomst:  

 • kind-(groot)ouderloop en jeugdloop:
  start en aankomst Markt Damme
 • 5 km, 10 km, halve marathon
  start aan de molen en aankomst Markt Damme

Tijdsregistratie

De tijdsregistratie gebeurt aan de hand van een chip op het borstnummer. Iedere loper zal dus zijn exact gelopen tijd kennen. De streeftijd die gevraagd wordt in het inschrijvingsformulier biedt de mogelijkheid voor de lopers die meestrijden voor een podiumplaats om vooraan in een startbox plaats te nemen. Borstnummer opspelden vooraan zonder borstnummer te verkleinen.

Podiumhulde op basis van brutotijd of volgorde aankomst

Enkel de volgorde van aankomst of brutotijden bepalen de officiële uitslag. Om die reden krijgen de wedstrijdlopers de gelegenheid om in de voorste startvakken te starten. In een wedstrijd van individuele lopers is de onderlinge competitie tussen de koplopers erg van belang voor de uiteindelijke uitslag. Naast de individuele loopkwaliteiten zijn loopstrategie en de uitkomst van de eindsprint vaak doorslaggevend. Bovendien is het voor het publiek duidelijk wie op kop loopt en uiteindelijk de wedstrijd wint.

Uitslagen

Uitslagen, op basis van de nettotijd, zullen de dag zelf niet verkrijgbaar zijn. U zal ze kunnen raadplegen op www.run4you.be vanaf maandag 23 april 2018.

Wedstrijdreglementen

Klik hier voor de wedstrijdreglementen jeugdlopen, 5 km, 10 km, halve marathon 

Bevoorrading

5 km: geen bevoorrading tijdens de wedstrijd. Wel bevoorrading (water, sportdrank en versnaperingen) aan de aankomst.

Decathlon run 10 km: bevoorrading 4km (water) , bevoorrading 7 km (water + Aptonia sportdrank). Ook bevoorrading (water, sportdrank en versnaperingen) aan de aankomst.

Halve marathon Drukkerij Jacobs: bevoorrading 4km (water), bevoorrading 7km (water + Aptonia sportdrank), bevoorrading 10km aan doortocht aankomst (water + Aptonia sportdrank + banaan/peperkoek), bevoorrading 15 km (water), bevoorrading 18km (water + Aptonia sportdarnk)

Voor alle wedstrijden aan de aankomst (drank en versnaperingen in lopersdorp).

Toiletten

 • In de hallen van het stadhuis
 • In de dienst voor Toerisme (op 50 m van de stadshallen / volg de signalisatie): open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
 • Aan de start: 3 mobiele toiletten en 1 plaszuil

Kleedruimtes & douches

Kleedruimtes en douches op 2 minuten wandelafstand (in tent) in de school ‘t Dambord (Speystraat). 

Sporttassen

Bewaakte zone voor sporttassen in de school ’t Dambord (Speystraat).
Terug af te halen tot 16.50 uur.

Prijzen

Kind(groot)ouderloop (600 m)
Geen klassement.
Naturaprijs voor zowel kind als (groot)ouder

Jeugdloop (1200 m)
Afzonderlijk klassement voor meisjes en jongens.
Naturaprijs voor iedere deelnemer / extra prijs voor eerste 3 meisjes en jongens (onmiddellijk na aankomst)

Gebr. Mestdagh jogging 5 km
Waardevol prijzenpakket voor iedere deelnemer.
Podiumhulde (op basis van bruto-wedstrijdtijd of volgorde van aankomst) + waardebon voor de eerste drie dames en heren (podiumhulde om 17.00 uur in het Stadhuis).

Decathlon run 10 km & Drukkerij Jacobs halve marathon
Waardevol prijzenpakket voor iedere deelnemer.
Podiumhulde ([op basis van bruto-wedstrijdtijd of volgorde van aankomst] + geldprijs voor de eerste 3 dames en heren per reeks (dames 3 reeksen, nl. -35 jaar,  35-49 jaar, 50 jaar en meer / heren 3 reeksen, nl. -40 jaar, 40-54 jaar, 55 jaar en meer)

Podiumhulde start om 17.00 uur in het stadhuis

Extra prijs voor

 • de club met het hoogst aantal inschrijvingen*
 • het bedrijf met het hoogst aantal inschrijvingen*
 • de school met het hoogst aantal inschrijven*

* minimum 10 inschrijvingen!

Tombola

Onmiddellijk na de podiumhulde laureaten (om 17u). Bij het afhalen van zijn prijzentas krijgt iedere deelnemer een tombolanummer in tweevoud. Net voor de podiumhulde  van de laureaten (om 17u in de zaal beneden) wordt er rondgegaan in de zaal waardoor iedere AANWEZIGE deelnemer de mogelijkheid krijgt om één tombolanummer in een urne te deponeren (en het overige bij zich te houden). Hierdoor zullen enkel nog tombolanummers van aanwezigen getrokken worden.

Parkeren

Gratis parkeren op 2 openbare parkeerplaatsen.

 • Als je uit de richting Brugge komt: parking Damme Zuid, langs de Damse Vaart Zuid
 • Als je uit de richting Sijsele komt: parking Damme Oost, langs de Oude Sluissedijk

Goed doel 

De vzw Run4You wil naast het organiseren van de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme nog een tweede doel nastreven, namelijk het ondersteunen van maatschappelijke projecten. Dit jaar hebben wij gekozen voor steun aan de vzw 'Het Vlot', een therapeutisch dagverblijf voor baby’s, peuters en niet-schoolgaande kinderen van 0 tot en met 12 jaar, met een:

 • motorische beperking
 • verstandelijke beperking
 • meervoudige beperking

Het is een unieke, kleinschalige voorziening met plaats voor 15 kinderen. Dagopvang wordt aangevuld met therapie en ontwikkelingsstimulatie volgens de specifieke noden van het kind. 

Investeringsproject: 

 • Vervanging tildoek tillift: sinds de erkenning uitgebreid is naar kinderen met een ernstige meervoudige beperking tot 12 jaar, zijn er nu ook enkele kinderen die enkel nog met een tillift kunnen verplaatst worden. Een  van de tildoeken is dringend aan vervanging toe in functie van de veiligheid.
 • Verdere inrichting van de tuin

Meer informatie over ons goed doel kan je hier lezen.