Goed doel

De vzw Run4You wil naast het organiseren van de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme nog een tweede doel nastreven, nl. het ondersteunen van maatschappelijke projecten, afwisselend in binnen- en buitenland. Dit jaar steunen wij Klavervier De Kade en het Trefpunt Verstandelijke Handicap – STAN - afdeling Brugge.

Klavervier is een voorziening voor dove of slechthorende volwassenen met een bijkomende problematiek. Er wordt een integrale ondersteuning op maat geboden. Naast woonondersteuning gaan ook tal van activiteiten op de site en de ruimere omgeving door. Nabijheid, communicatie, een begrijpbare en geordende leefwereld, welbevinden, beweging en gezondheid, nieuwe ervaringen en contacten in de omgeving zijn belangrijke elementen in de werking.

De organisatie van Damme-Brugge-Damme reikte een tijdje geleden een cheque uit voor het goede doel t.b.v. 800 euro aan Klavervier Oostkamp vzw De Kade, een voorziening voor dove of slechthorende volwassenen met een bijkomende problematiek. Klavervier kocht hiermee een relaxzetel aan.

Vzw STAN biedt een ontmoetingsplaats waar mensen en gezinnen met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap elkaar vinden. Zij delen expertise op gebied van onderwijs, wonen, werken, zorg enz. en organiseren verschillende activiteiten (dans, beweging, G-sport, ...) voor hun leden. De opbrengst van DBD dient dan ook voor de organisatie van diverse activiteiten waar ze streven naar een inclusieve samenleving.

Goed doel 2019

Steun aan de organisatie ‘De Vrienden van Senegal - Brugge’ voor de uitbouw van een kleuterklas in de brousse in Thiandène, nabij M'bour.
Met de opbrengst van Damme-Brugge-Damme werd het klasje voorzien van meubilair, didactisch materiaal en speelgoed voor de kleuters. 
'De inhuldiging, een mooi feest vol dankbaarheid, en de juf in actie. Het is een prachtig resultaat dankzij de vele financiële sponsoring, 
o.a. van jullie organisatie Damme-Brugge-Damme. Waarvoor hartelijk dank
'. (Lieve Verpoest)