Goed doel

De vzw Run4You wil naast het organiseren van de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme nog een tweede doel nastreven, nl. het ondersteunen van maatschappelijke projecten, afwisselend in binnen- en buitenland. Dit jaar werd geopteerd voor een tweejaarlijkse steun aan twee binnenlandse instellingen, nl. het centrum voor jeugdzorg De Kantel vzw en het Trefpunt Verstandelijke Handicap – STAN - afdeling Brugge.

Het centrum voor jeugdzorg De Kantel vzw staat in voor de dagelijkse zorg van kinderen en jongeren (2,5 tot 25 jaar) die omwille van een moeilijke thuissituatie tijdelijk of langdurig in de voorziening verblijven. Met de opbrengst van DBD worden meubeltjes aangekocht om de leefruimte van de verticale leefgroep Pollux gezelliger aan te kleden.
Vzw STAN biedt een ontmoetingsplaats waar mensen en gezinnen met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap elkaar vinden. Zij delen expertise op gebied van onderwijs, wonen, werken, zorg enz.. en organiseren verschillende activiteiten (dans, beweging, G-sport..) voor hun leden. De opbrengst van DBD dient dan ook voor de organisatie van diverse activiteiten waar ze streven naar een inclusieve samenleving.

Goed doel 2019

Steun aan de organisatie ‘De Vrienden van Senegal - Brugge’ voor de uitbouw van een kleuterklas in de brousse in Thiandène, nabij M'bour. 
Met de opbrengst van Damme-Brugge-Damme werd het klasje voorzien van meubilair, didactisch materiaal en speelgoed voor de kleuters. 
'De inhuldiging, een mooi feest vol dankbaarheid, en de juf in actie. Het is een prachtig resultaat dankzij de vele financiële sponsoring, 
o.a. van jullie organisatie Damme-Brugge-Damme. Waarvoor hartelijk dank
'. (Lieve Verpoest)