Goed doel

Samugam Trust India

Samugam Trust India

Samugam België

Samugam België

De organisatie

Samugam Trust werd opgestart in 1991 als niet-gouvernementele organisatie. De organisatie is vooral actief op het platteland in Zuid-India en zet zich in voor de verbetering van de levenssituatie van mannen, vrouwen en kinderen, ongeacht kaste of gezondheidstoestand.

Verschillende thema’s komen aan bod: gezondheidszorg (medische voorzieningen), gender gelijkheid, onderwijs, en de zorg voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en personen met een handicap. Via verschillende projecten wordt naar deze kwetsbare groepen een helpende hand uitgestoken.

De financiële bronnen komen van donaties in geld en goederen.
Ook Samugam België is een belangrijke pion in het verzamelen van donaties. Wij proberen via allerhande activiteiten geld in te zamelen en mensen te sensibiliseren.

De projecten

Geitenproject: families krijgen als economische steun geiten waarmee ze kunnen kweken. Na 2 jaar dient men 1 nieuw geboren geit terug te schenken aan Samugam Trust, die in een nieuw gezin kan worden ondergebracht.

Lepra huis: Lepra is momenteel onder controle in India. Toch zijn veel mensen die lepra hebben, verstoten van de familie. Samugam Trust voorziet in de opvang van een 16-tal bejaarde lepra-patiënten en zorgt voor de nodige medische, materiële en emotionele ondersteuning.

Gipsy project: de zigeunergemeenschap is een gemeenschap van ongeveer 60 gezinnen die naast een vuilnisbelt wonen. Samugam probeert deze mensen bij te staan en bezorgt hen middelen om in hun eigen onderhoud te voorzien, zorgt er voor drinkbaar water en gezondheidszorg. Daarnaast wordt gewerkt aan bewustzijn en mentaliteitsverandering door middel van educatie en vorming.

Naaischool: Samugam voorziet in het volgen van een naaicursus voor meisjes uit arme gezinnen. Vrouwen zijn nog steeds een kwetsbare groep in India en door deze cursus helpt men hen een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. De naaimachines worden aangekocht met steun van Gayle Factor, een Australische vrijwilligster.

Jaly home: Jaly home is een tehuis voor kinderen ofwel uit de zigeunergemeenschap, straatkinderen, wezen en kansarmen. Men krijgt er alle levensmiddelen en verzorging die nodig is. Daarnaast zorgt men ervoor dat de kinderen naar school kunnen en een opleiding kunnen volgen. Momenteel verblijven er een 100-tal kinderen, opgesplitst in een jongens- en meisjesafdeling.

Boy’s home Pullambadi: Pullambadi is een klein stadje op 4u rijden van Pondicherry waar de andere projecten zijn gevestigd. In Pullambadi voorziet men in de opvang van een 100-tal jongens en zorgt men voor de nodige levensmiddelen en verzorging. De jongens volgen les in de plaatselijke school. In het weekend of vakanties kunnen ze terug naar hun familie.

We vragen steun voor...

In het ‘Boy’s home te Pullambadi’ slapen de 100 jongens er nog elke dag op de grond.
Vanuit één van de vrijwilligers, Dimitri, werd onlangs voorzien in de financiering van de bedden door een tocht naar Compostella aan te vatten en zich hiervoor te laten sponsoren.

Met de sponsoring vanuit de wedstrijd Damme-Brugge-Damme willen we graag voorzien in de aankoop van de matrassen voor de bedden.

Op die manier geloven we dat dit het algemeen welzijn van de kinderen zal bevorderen. Een betere nachtrust zal bijdragen tot een betere gezondheid en ervoor zorgen dat de kinderen aandachtiger en meer uitgeslapen zijn op school.

Samugam

We hopen dan ook op jullie steun te mogen rekenen om dit waar te maken!

Alvast bedankt!

Samugam